آنچه باید بدانید

۲۰ مهر ۱۴۰۲

خواندن این مطلب حدود 5 دقیقه زمان میبرد. انتخاب و تنظیم مقاله :افسانه وکیلی انتخاب های نادرست، نتایج نامطلوب. ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲

نویسنده : اندرو مارشال انتخاب و تنظیم مقاله :افسانه وکیلی مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه اگر میخواهید از ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲

نوشته : Shonna Waters, PhD انتخاب و تنظیم مقاله :افسانه وکیلی زمان تقریبی مطالعه : ۱۳ دقیقه و ۳۰ ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲

زمان تقریبی مطالعه : ۱۱ دقیقه 🟢 آزار یا سوء استفاده عاطفی چیست ؟ ■ تعریف : آزار عاطفی ( ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲

‌نوشته : Judith Sills Ph.D زمان تقریبی مطالعه : ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه 🔴 در خلوت و ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲

نوشته : Gregg Henriques Ph.D زمان تقریبی مطالعه : ۱۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه منظور از تالیف این ...