تکنیک بانک عشق

تکنیک بانک عشق

تکنیک بانک عشق

تراز موجودی بانک عشقتان را افزایش دهید:

رابطه‌تان به مثابه یک بانک عشق تصور کنید .

 • یاد بگیرید که تراز موجودی حساب خود را با واریز مرتب محبت افزایش دهید.
 • واریز به حساب به این معنی است که در شریک عاطفی، عضو خانواده یا دوستتان این احساس را به وجود بیاورید که به او اهمیت می‌دهید.
 • یک تراز مثبت در موجودی شما به معنی فراهم آوردن حمایت بیشتر از رابطه‌تان است .
 • می‌توانید با تعریف و تمجید کردن، نشان دادن قدردانی و شکرگزاری ( به طور صادقانه و مشخصا در مورد یک موضوع ) ، گذران وقت با یکدیگر، بیان عشق خود به یکدیگر ، کمک به انجام وظایفی که برای طرف مقابل مهم است و کارهایی که عشق شما را به اونشان می‌دهد واریز به حساب بیشتری داشته باشید .
 • داشتن موجودی در حساب به این معنی انجام کارهایی است که به طرف مقابل حس مراقبت شدن، ارزشمند بودن و مهم بودن را بدهد.
 • تجربه‌ای که از احساس لذت و خوشی داریم ممکن است تفاوت کند. گمان نکنید چیزی که دیروز لذتبخش بوده ممکن است امروز هم باشد. در مورد پرسیدن و سر درآوردن از آنچه که حسابتان را پر می‌کند راحت باشید.
 • قانون پنج – به – یک : برداشت از موجودی حساب : همچون انتقاد کردن،دید منفی داشتن، یا نا امید کردن باید با واریز پنج برابر جبران کنید .
 • آنچه که موجودی شما را با انتقال پیام ” تو برای من اهمیت داری ” افزایش می‌دهد کمک می‌کند رابطه شما با عشق، صمیمیت و ارتباط بیشتری رشد کند.
 • با خود پیمان ببندید که میزان موجودی را بالا نگاه دارید .
 • اینکه فقط بدانید چه کارهایی تراز موجودی را حفظ می‌کند کافی نیست. باید ان کارها را انجام دهید .

 

هر کدام از 50 عمل زیر را بر اساس گزینه‌ای که وقتی شریک عاطفی/همسران آنها را انجام می‌دهد.بیشتر احساس مورد مراقبت قرار گرفتن و اهمیت داشتن می‌کنید انتخاب کنید :

 • از شما می‌خواهد با هم قدم بزنید .
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت بخش است .
 • هیجان انگیز است .
 • وای این فوق العاده است.
 • برای شما پیغام می‌گذارد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است .
 • وای این فوق‌العاده است
 • ظرف‌ها را می‌شوید
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت بخش است.
 • هیجان انگیز است.
 • وای این فوق‌العاده است .
 • شما رابا عناوین عاشقانه خطاب می‌کند
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!
 • به شما گل هدیه می‌دهد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است

 

 • جشن تولد مفصلی برایتان ترتیب می‌دهد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‍بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است
 • خریدهای منزل را انجام می‌دهد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای فوق‌العاده است !!!!!!!
 • شما را می‌بوسد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!
 • در منزل در کنار شما می‌ماند
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای فوق‌العاده است !!!!!!
 • می‌گوید که چقدر به شما افتخار می‌کند
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای فوق‌العاده است !!!!!!
 • وظیفه‌ای بدون اینکه از او خواسته باشید انجام دهد
 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای فوق‌العاده است !!!!!

12-برایتان پیامک عاشقانه می‌فرستد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای فوق‌العاده است!!!!!!!

13 – به شما در مناسبت‌های مختلف هدیه می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

14 – در عمق چشمان شما می‌نگرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!!

15 – شما را برای صرف شام بیرون می‌برد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!!

16- با شما به موسیقی گوش می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!

17 – دستان شما را در دست می‌گیرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

18 – قدردانی خود را به شما نشان می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

19 – در را برای شما باز می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!

20- روز والنتاین به شما کادو می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

21 – شما را به سینما می‌برد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

22- در حمام شما را می‌شوید

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

23- برایتان یادداشت عاشقانه می‌گذارد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

24- برایتان لباس‌هایی با طرح‌های عاشقانه می‌خرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

25- وسایل سنگین را برای شما حمل می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!!

26- در پروژه کاری‌تان به شما کمک می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

27- شما را از تعهداتی که نسبت به شما دارد مطمئن می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

28- درسکس پیش‌قدم می‌شود

 • چندان علاقه‌ا ی ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیزاست
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!

29 – برای شما مهمانی غافلگیر کننده برگزار می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق العاده است!!!!!

30- با شما به پیک نیک می‌رود

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

31- برایتان شعر می‌گوید

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان انگیز‌است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

32- کار تحویل اجناس شما را انجام می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!!

33- به شما هدیه‌ای گران‌قیمت می‌دهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!!

34- شما را به گرمی در بر می‌گیرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فو‌ق‌العاده است!!!!!!!

35- روزهای جمعه با شما بیرون می‌رود

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است!!!!!!!!!

36- برای شما یک غذای ویژه آماده می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

37- شمع روشن می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

38- شما را به تماشای مسابقه ورزشی می‌برد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

39- در چشم دیگران شما را تشویق می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

40- سالگرد ازدواجتان را جشن می‌گیرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

41- با کلام عاشقانه با شما سخن می‌گوید

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!!

42- اجازه می‌دهد اوقاتی را برای خودتان اختصاص دهید

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

43- با شما دوش می‌گیرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

44- در زمانی که کارهای سرگرم کننده انجام می‌دهید با شما همراهی می‌کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!!

45- به شما هدیه‌ای بدهد با خواست و نیاز شما هماهنگ باشد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

50- تا پاسی از شب در کنارتان دراز بکشد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

47- برایتان نامه عاشقانه بنویسد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

48- شما را در بغل می‌گیرد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!

49- در کارهایی که برای پر کردن اوقات فراغت انجام می‌دهید با شما همرامی کند

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است
 • وای این فوق‌العاده است !!!!!

50- به شما کارت پستال‌های عاشقانه بدهد

 • چندان علاقه‌ای ندارم
 • نسبتا لذت‌بخش است
 • هیجان‌انگیز است

 

خـــدمـــــات دیـــگـــر


مشاوره آنلاین و تلفنی داخل و خارج از کشور
۵ دی ۱۴۰۲

جهت دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی داخل و خارج از کشور فرم زیر را ...

روانشناسی سازمانی
۵ دی ۱۴۰۲

خلاصه شرح فعالیتها و قراردادهای منعقده با سازمانها 1- معاینات بدو استخدام پرسنل هدف: ...

مشاوره اضطراب
۵ دی ۱۴۰۲

اضطراب آیا با اضطراب دست و پنجه نرم می کنید؟ در اینجا نحوه تشخیص علائم، ...

نوروتراپی نوروفیدبک
۵ دی ۱۴۰۲

نقشه  مغزی (QEEG) چیست؟ نقشه مغزی (QEEG)  ما را قادر می سازد تا الگوی ...

مشاوره افسردگی
۵ دی ۱۴۰۲

مشاوره افسردگی چیست؟ مشاوره افسردگی به معنای ارائه راهنمایی و پشتیبانی حرفه‌ای به ...

روانسنجی ارزیابی استعداد و رغبت تحصیلی و شغلی
۵ دی ۱۴۰۲

روانسنجی استعداد و رغبت تحصیلی و شغلی یک فرآیند مهم در جهت انتخاب ...

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.