انواع اختلال های شخصیتی کدامند؟ بیشتر بدانید!

انواع اختلال های شخصیتی کدامند؟ بیشتر بدانید!

انواع اختلال های شخصیتی کدامند؟ بیشتر بدانید!

انواع اختلال های شخصیتی کدامند؟

اختلال شخصیتی به سه گروه تقسیم می شوند. اختلال شخصیت گروه یک ، اختلال شخصیت گروه دو  ، اختلال شخصیت گروه سه .

گروه یک

  • اختلال شخصیت پارانوئید
  • اختلال شخصیت اسکیزوئید
  • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

گروه دو

  • اختلال شخصیت ضداجتماعی
  • اختلال شخصیت مرزی
  • اختلال شخصیت نمایشی
  • اختلال شخصیت خودشیفته

گروه سه

  • اختلال شخصیت دوری‌ جو
  • اختلال شخصیت وابسته
  • اختلال شخصیت وسواسی، جبری

اختلال شخصیت

خدمات پیشنهادی : روانسنجی و ارزیابی شخصیت

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید یک نوع اختلال شخصیتی است که با الگوهای مستمر از شکاکیت و ترس از دیگران همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است به طور مداوم احساس کنند که دیگران قصد آسیب ‌رسانی یا توطئه علیه آن ‌ها را دارند، حتی در نبود شواهد قاطع. آنها ممکن است به دیگران بی ‌اعتماد باشند و روابط اجتماعی خود را به دلیل ترس از خیانت یا نقض امنیت تحت تأثیر قرار دهند. افراد با این اختلال شخصیتی ممکن است تجربه وهم ‌های بدون اساس یا توهمات تعلیق ‌دهنده داشته باشند، که می‌تواند بر کیفیت زندگی و روابط اجتماعی آنها تأثیر بگذارد. این افراد معمولاً با مشکلات در اعتماد به دیگران و ایجاد روابط صمیمانه مواجه هستند. درمان این اختلال ممکن است از طریق مشاوره روانشناختی و در برخی موارد، داروها صورت گیرد.

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید یک نوع اختلال شخصیتی است که با الگوهای غیرعادی در رفتار، احساسات و تفکر فرد همراه است. افراد مبتلا به این اختلال شخصیتی ممکن است تجربه ‌های درونی ناهنجار و وهم ‌ها را تجربه کنند. آنها ممکن است با چالش ‌های تفکری و مسائل در تعاملات اجتماعی مواجه شوند. اختلال شخصیت اسکیزوئید معمولاً با خصوصیاتی همچون خودکنترل ناکافی، عدم توانایی در برقراری روابط نزدیک، و وهم ‌های موضوعی یا ساختگی همراه است. افراد ممکن است دچار ترس از دیگران یا خودخواهی شدید باشند و بتوانند واکنش ‌های ناگهانی و غیرمنتظره نشان دهند. درمان این اختلال شخصیتی ممکن است شامل مشاوره روانشناختی، مداخله‌ های دارویی و حمایت اجتماعی باشد.

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی یک نوع اختلال شخصیتی است که با ویژگی‌ های ناهنجار در تفکر، احساسات و رفتار فرد همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است نشانه‌ هایی از تفکر خودکرانه، معناپردازی‌ های غیرمعمول و تمایل به تجربه‌ های ذهنی شنیع داشته باشند. آنها ممکن است با وهم ‌های خودآگاه، محتوای خودکرانه یا باورهای عجیب مواجه شوند. افراد اسکیزوتایپی ممکن است تمایل به انزوا، مشکلات در برقراری روابط اجتماعی و نقص‌ های احتمالی در تفاهم و تعاملات اجتماعی داشته باشند. علاوه بر این، ممکن است با تفکرهای فراهنجار یا تجربیات ذهنی غیرعادی همراه باشند. درمان اختلال شخصیت اسکیزوتایپی شامل مشاوره روانشناختی، ترکیبی از درمان‌های روان‌درمانی و مداخلات دارویی است.

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت ضداجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضداجتماعی یک نوع اختلال شخصیتی است که با الگوهای رفتاری مختلف و بی ‌توجه به حقوق و احساسات دیگران همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است از قانون ‌شکنی، تقلب، و نادیده‌ گری نسبت به احساسات دیگران بهره ‌مند باشند. افراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی معمولاً با مشکلات در برقراری و حفظ روابط اجتماعی مواجه هستند. آن ‌ها تمایل دارند به تجربه مکرر مواقع تنش ‌زا و خطرناک بدون احساس گناه یا تردید. این افراد ممکن است با عدم پذیرش مسئولیت‌ های خود، عدم احترام به حقوق دیگران و بی ‌توجهی به نیازهای اجتماعی، به مشکلات بیشتری برخورد کنند. درمان این اختلال شخصیتی ممکن است شامل مشاوره روانشناختی، مداخلات دارویی و تدابیر حمایتی باشد. هدف از درمان، کاهش علائم ضداجتماعی، افزایش مهارت ‌های ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به این اختلال است.

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت انطباق ‌پذیری یک نوع اختلال شخصیتی است که با نوسانات شدید در تصورات ذهنی، احساسات، و رفتار فرد همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است با ترس از روابط نزدیک، نگرانی از ترک شدن، و متغیر بودن تصویر ذاتی خود مواجه شوند. مهمترین ویژگی این اختلال، عدم پایداری در هویت و تصویر خود است. این افراد ممکن است در زندگی روزمره با تغییرات چشمگیر در نگرش ‌ها، اهداف، و مورد علاقه ‌ها مواجه شوند. علاوه بر این، نگرانی‌ های مربوط به ترک شدن و احساس تهدید به روابط می ‌تواند موجب رفتارهای خود تخریبی و ناپایداری در ارتباطات شان شود. درمان اختلال شخصیت مرزی شامل مشاوره روانشناختی، درمان‌ های گروهی، و در برخی موارد، داروهای معین می‌ شود.

اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

اختلال شخصیت نمایشی یا اختلال شخصیت هیستریک، یک نوع اختلال شخصیتی است که با تمایل به جلب توجه و نمایشی بودن در رفتار و احساسات فرد همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است با رفتارها و انفعالات نمایشی، کمبود در تنظیم احساسات و تاثیرپذیری زیاد از نظرات دیگران مواجه شوند. ویژگی‌ های این اختلال شامل تمایل به جلب توجه از طریق رفتارهای مختلف، نمایشی بودن در روابط، و حساسیت به نقدها و انتقادها هستند. این افراد ممکن است با تغییرات پرشور در احساسات، مورد توجه قرار گرفتن و تشکیک به روابط نزدیک مواجه شوند. درمان اختلال شخصیت نمایشی ممکن است شامل مشاوره روانشناختی، آموزش مهارت‌ های مدیریت احساسات و تغییر الگوهای رفتاری باشد. هدف از درمان، کمک به افراد برای توسعه رفتارهای سالم ‌تر در ارتباطات اجتماعی و مدیریت بهتر احساسات و نیازهای خود است.

اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟

اختلال شخصیت خودشیفته ، یک نوع اختلال شخصیتی است که با تمرکز بیش از حد بر خود، افترا به عظمت شخصی، و کمبود توجه به نیازها و احساسات دیگران همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است به طور مداوم احساس کنند که فوق ‌العاده، منحصر به فرد، و بهتر از دیگران هستند. مهمترین ویژگی ‌های این اختلال شامل تعالی ‌طلبی، نیاز به تحسین مداوم، و افراط در انتظار از دیگران تصدیق و تأیید هستند. این افراد ممکن است با نقدها به دیگران، ادعای افتخارهای غیرواقعی، و نقض حقوق دیگران روبرو شوند. درمان اختلال شخصیت خودشیفته شامل مشاوره روانشناختی و ترکیبی از روش‌ های مداخله ممکن است. هدف از درمان، کمک به افراد برای توانمندسازی خود، افزایش احساس اعتماد به نفس بر اساس موفقیت‌ های واقعی و توسعه ارتباطات صحیح است.

اختلال شخصیت دوری‌ جو چیست؟

اختلال شخصیت دوری‌جو ، یک نوع اختلال شخصیتی است که با ترس از نگرانی از انتقاد دیگران همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است از فرار از مسئولیت ‌ها، اجتناب از مواقع اجتماعی و احساس عدم ارزشیابی خودداری کنند. ویژگی‌ های اصلی این اختلال شامل تردید به نفس، حساسیت نسبت به نقدها، و تمایل به جلوگیری از روابط نزدیک هستند. این افراد ممکن است به دلیل ترس از انتقاد ، خود را به تنهایی کشانده و در مواجهه با چالش‌ ها و انتظارات اجتماعی فراری جسته و از تعاملات اجتماعی دوری کنند. درمان اختلال شخصیت دوری ‌جو ممکن است شامل مشاوره روانشناختی و توجه به توانایی‌ ها و مهارت ‌های اجتماعی باشد. هدف از درمان، افزایش اعتماد به نفس، تقویت روابط اجتماعی، و ارتقاء مهارات ارتباطی است.

اختلال شخصیت وابسته چیست؟

اختلال شخصیت وابسته یک نوع اختلال شخصیتی است که با نیازمندی شدید به حمایت و تأیید از دیگران همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است به طور مداوم احساس کنند که نیاز به کمک و حمایت دیگران دارند و به تنهایی ناتوان هستند. ویژگی ‌های اصلی این اختلال شامل ترس از ترک شدن، اعتماد به نفس ناکافی، و وابستگی شدید به دیگران است. این افراد ممکن است روابط نزدیک را به عنوان منبع امنیت و تأیید مشاهده کرده و از تصمیم‌ گیری مستقل و انجام وظایف بدون حمایت دیگران می‌ ترسند. درمان اختلال شخصیت وابسته شامل مشاوره روانشناختی و ترکیبی از راهکارهای مداخله ممکن است. هدف از درمان، تقویت اعتماد به نفس، آموزش مهارت ‌های مدیریتی و ارتقاء استقلال در تصمیم‌گیری ‌ها و زندگی روزمره است.

اختلال شخصیت وسواسی، جبری چیست؟

اختلال شخصیت وسواسی، جبری یک نوع اختلال شخصیتی است که با تمایل به کنترل زیاد، نظم‌ جوئی بیش از حد، و توجه به جزئیات و جزئیات کوچک همراه است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است انتظار داشته باشند که همه چیز در زندگی به ترتیب و به دقت مشخص شده باشد. ویژگی ‌های اصلی این اختلال شامل استانداردهای بسیار بالا برای خود و دیگران، نقدهای مستمر نسبت به عملکرد خود و دیگران، و تمایل به کنترل زیاد بر محیط اطراف است. این افراد ممکن است با انعطاف ‌پذیری کم و میل به اجرای وظایف با دقت بیش از حد، در مواقعیت ‌های اجتماعی و شغلی مواجه شوند. درمان اختلال شخصیت وسواسی، جبری شامل مشاوره روانشناختی، توسعه مهارت‌ های مدیریت استرس و انعطاف‌ پذیری ممکن است. هدف از درمان، افزایش انعطاف‌ پذیری و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به این اختلال است.

خـــدمـــــات دیـــگـــر


مشاوره آنلاین و تلفنی داخل و خارج از کشور
۵ دی ۱۴۰۲

جهت دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی داخل و خارج از کشور فرم زیر را ...

روانشناسی سازمانی
۵ دی ۱۴۰۲

خلاصه شرح فعالیتها و قراردادهای منعقده با سازمانها 1- معاینات بدو استخدام پرسنل هدف: ...

مشاوره اضطراب
۵ دی ۱۴۰۲

اضطراب آیا با اضطراب دست و پنجه نرم می کنید؟ در اینجا نحوه تشخیص علائم، ...

نوروتراپی نوروفیدبک
۵ دی ۱۴۰۲

نقشه  مغزی (QEEG) چیست؟ نقشه مغزی (QEEG)  ما را قادر می سازد تا الگوی ...

مشاوره افسردگی
۵ دی ۱۴۰۲

مشاوره افسردگی چیست؟ مشاوره افسردگی به معنای ارائه راهنمایی و پشتیبانی حرفه‌ای به ...

روانسنجی ارزیابی استعداد و رغبت تحصیلی و شغلی
۵ دی ۱۴۰۲

روانسنجی استعداد و رغبت تحصیلی و شغلی یک فرآیند مهم در جهت انتخاب ...

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.