نه به خشونت

چرا به ادمهایی که با ما خشونت میکنند اجازه رفتارهای خشونت آمیز را میدیم.چه اتفاقی میافته که ما عکس العملی نسبت به اون را نشون نمی دیم. ایا اصلا خشونت را می شناسیم و راههای مقابله با اون را می دونیم.و چطور میتونیم محیط اطرافمون را مملو از صلح و آرامش کنیم و حقوق انسانیمون را بدست بیاوریم.در این نشستها به کمک همدیگه سعی میکنیم به این مهارتها دست پیدا کنیم.
سه شنبه ها 9 الی 11/30 آذر 1401

محتوا

خشم و خشونت رابشناسیم. چه تفاوتهایی با هم دارند
انواع خشونت کدامند .تجارب شما و اطرافیانتان از خشونت چیست
چرا ادمها از خشونت استفاده میکنند
چگونه خودمون را از چنگال خشونت رها کنیم و
محیطی از صلح و آرامش ومنصفانه ای را فراهم کنیم

روش کار

در این دوره تجاربمون را در محیط خانه ، کار ،آموزشی و ارتباطاتمون را با هم به اشتراک میگذاریم و با هم برای مشکلاتی در این زمینه راه حلهای عملی پیدا کنیم

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 1
  • پیش نیاز:
  • نحوه برگزاری: تئوری