مشاوره خانواده نوعی از مشاوره است که به برطرف کردن مسائل خانوادگی و آنچه در یک خانواده می‌گذرد، می‌پردازد. مشاوره خانواده به بررسی مسائل و مشکلات همه افراد خانواده می‌پردازد و با آنها ارتباط مؤثر و مفیدی برقرار می‌کند. مشاوران خانواده از جمله روانشناسانی هستند که به دلیل بررسی کل خانواده و مراجعه همه اعضای خانواده درجلسه، می‌توانند تحلیل بهتر و روشن تری از مسائل افراد آن خانواده داشته باشند. مشاوران خانواده می‌توانند در مواردی که خانواده‌ها با هم در بحث‌های طولانی هستند و حتی نمی‌توانند منظور اصلیشان را بهم رسانند، عاملی برای کمک به افراد خانواده باشند و با صرف وقت برای هر یک از اعضای خانواده و شنیدن حرفهای هر کدام به صورت جداگانه به نوعی اتحاد، آشتی و برقراری صلح به افراد خانواده برسند. هدف از مشاوره خانواده این است که به افراد در بهبود ارتباطات، حل مشکلات خانوادگ   و رسیدگی به چالش های خانوادگی و انواع خشونت خانگی ،مشکلات جنسی وطلاق

مشاوران

سوابق مشاورانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند رو مشاهده کرده و سپس اقدام به روزر آنلاین کنید:

 • دکتر افسانه وکیلی
  دكترای خانواده درمانی
 • دکتر مینا پورفرخ
  دکترای تخصصی روان شناسی
 • دکتر مژگان محبوبی مطبوع
  دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
 • دکتر فاطمه خوشپور
  دانشجوی دکتری مشاوره

مقالات

مشاوره خانواده