روانپزشکی

روانپزشکی شاخه ای از پزشکی است که بر تشخیص، درمان و پیشگیری از اختلالات روانی، عاطفی و رفتاری تمرکز دارد.

روانپزشک یک پزشک است که متخصص در بهداشت روان، از جمله اختلالات مصرف مواد. روانپزشکان در ارزیابی جنبه های روانی و جسمی و مشکلات روحی واجد شرایط هستند. مردم به دلایل بسیاری به دنبال کمک روانپزشکی هستند.مشکلات می تواند ناگهانی باشد، مانند حمله ترسناک، توهمات ترسناک، افکار خودکشی، یا شنیدن صداها، یا ممکن است شدیدتر باشند، مانند احساس غم و اندوه، ناامیدی، یا اضطراب که شاید هم به نظر نرسد مشکلی در کار است، ولی منجربه احساس تحریف و یا از دست دادن کنترل در زندگی روزمره می شود.

تشخیص بیماران

روانپزشکان از آنجا که پزشک هستند، می توانند طیف وسیعی از آزمایشگاه های پزشکی را انجام دهند و یا تست های روانشناختی و وضعیت فیزیکی و روانی که همراه با بحث با بیماران که کمک می کند تصویری از یک بیمار ارائه دهند را انجام دهند.آموزش بالینی آنها را برای درک ارتباط پیچیده بین بیماری های عاطفی و دیگر بیماری های پزشکی و ارتباط با ژنتیک و سابقه خانوادگی، برای ارزیابی داده های پزشکی و روانی، تشخیص و کار با بیماران برای توسعه برنامه های درمانی را فراهم می کند.تشخیص های خاص براساس معیارهای تعیین شده در راهنمای تشخیصی و آماری سازمان APA است. اختلالات مندرج در کتاب  (DSM-5)که شامل توصیف، علائم و معیارهای دیگر برای تشخیص اختلالات ذهنی است.

مشاوران

سوابق مشاورانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند رو مشاهده کرده و سپس اقدام به روزر آنلاین کنید:

  • دکتر منصوره اردشیرزاده
    دكتراي تخصصي اعصاب و روان
  • پریسا عبدالله زاده
    دکتری تخصصی

مقالات

روانپزشکی