روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی

مشاوران

سوابق مشاورانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند رو مشاهده کرده و سپس اقدام به روزر آنلاین کنید:

  • دکتر افسانه وکیلی
    دكترای خانواده درمانی
  • زهرا صادقیان
    کارشناس ارشد مشاوره

مقالات

روانشناسی سازمانی