کارگاه آموزشی رایگان "نه به خشونت"
29 آبان 1401

کارگاه آموزشی رایگان "نه به خشونت"

آذر امسال (1401) سه شنبه ها صبح اولین دوره آموزشی هم اندیشی تحت عنوان  نه به خشونت  را برای شما عزیزان بزگزار می کنیم.برای ثبت نام با شماره 02188680901 تماس بگیرید.

آذر امسال (1401)اولین دوره آموزشی هم اندیشی تحت عنوان “نه به خشونت “را برای شما عزیزان بزگزار می کنیم.همه ما اغلب حداقل یک بار تحت انواع خشونت در دوره هایی از زندگی قرار میگیریم و صدمات عمیق روحی زوانی را تجربه می کنیم و آثار پر تدوام منفی را روی ما می گذارد. در کنار ما باشید که بتوانیم خشونت و ریشه های و راههای مقابله را بشناسیم و محیط صلح آمیزی برای خود بسازیم.با توجه به محدودیت ظرفیت با شماره 02188680901 تماس بگیرید.

سایر اخبار