ارایه خدمات مشاوره روان شناسی تلفنی رایگان به آسیب دیدگان اجتماعی
21 مهر 1401

ارایه خدمات مشاوره روان شناسی تلفنی رایگان به آسیب دیدگان اجتماعی

اتفاقات اخیر موجب شده مشکلات روحی و روانی در درجات مختلف استرس پس از سانحه در افراد ایجاد شود و دچار مشکلات خواب ،اضطراب و افسردگی شوند . با توجه به رسالت جامعه روانشناسی ،مشاورین این مرکز آمادگی خود را برای کمک به افراد با حفظ محرمانگی (رایگان )اعلام می داریم. برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188680901 تماس بگیرید تا در اولین فرصت به آرامش و بازگشت سلامت روان شما عزیزان کمک کنیم.

اتفاقات اخیر موجب شده مشکلات روحی و روانی در درجات مختلف استرس پس از سانحه در افراد ایجاد شود و دچار مشکلات خواب ،اضطراب و افسردگی شوند . با توجه به رسالت جامعه روانشناسی ،مشاورین این مرکز آمادگی خود را برای کمک به افراد با حفظ محرمانگی (رایگان )اعلام می داریم. برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188680901 تماس بگیرید تا در اولین فرصت به آرامش و بازگشت سلامت روان شما عزیزان کمک کنیم.

سایر اخبار