قتل دردناک مهسا بهانه ای برای بررسی خشونت
27 شهریور 1401

قتل دردناک مهسا بهانه ای برای بررسی خشونت

قتل دردناک مهسا امینی من را وادار کرد که به پدیده خشونت خصوصا خشونت علیه زنان بپردازم.لذا خشونت علیه دختران و زنان را در مقاله ای برگرفته از سازمان زنان ملل متحد انتخاب کردم.

قتل مهسا امینی یکی از پدیده های ناشی از خشونت های اجتماعی علیه زنان است که در مقاله ای تحت همین عنوان مورد بررسی قرار دادم. شناخت اصطلاحات و علایم خشونت به زنان کمک می کند که تشخیص بموقع بدهند و زیر بار هر خشونتی نروند و در صدد مقابله و خروج از روابط خشونت آمیز بر آیند و یا موجب تغییر رفتاری خشونت کننده شوند و او را از اثرات مخربی که روی روح و روان جسمش می گذارد مطلع نمایند. چه بسا عده ای از انسانهای خشن رفتار خود را عادی تلقی می کنند و در چارچوب عرف و سنت و قانون بدانند. داشتن یک استاندارد و تعریف بین المللی به اسیب زننده و اسیب دیده می تواند کمک بسزایی جهت روابطی مملو از صلح و دوستی ایجاد کند. خواندن این مقاله و سایر مقالاتی که با کلمه خشم و خشونت به شما کمک خواهد کرد.

سایر اخبار