انتشار مصاحبه خانم دکتر وکیلی در سایت برنا نیوز
7 تیر 1400

انتشار مصاحبه خانم دکتر وکیلی در سایت برنا نیوز

دکتر افسانه وکیلی، روانشناس و مدیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر در گفتگو با خبرنگار برنا در مورد سندرم اضطراب کووید 19 مصاحبه ای انجام داده است که می توانید آن را در سایت مهر نیز مطالعه کنید.

دکتر افسانه وکیلی، روانشناس و مدیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر در گفتگو با خبرنگار برنا در مورد سندرم اضطراب کووید 19 مصاحبه ای انجام داده است که می توانید آن را در لینک زیر در سایت برنا نیوز و همچنین مقاله منتشر شده در سایت مهر مطالعه نمایید.

لینک خبر در سایت برنا نیوز

لینک مقاله در سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر

 

سایر اخبار