آغاز به کار مرکز مهر از چهارشنبه ۱۸ فروردین

آغاز به کار مرکز مهر از چهارشنبه ۱۸ فروردین

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی مهر در سال جدید از چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، آماده ارائه خدمات حضوری به شما همراهان و مراجعین محترم می باشد.

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی مهر در سال جدید از چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، آماده ارائه خدمات حضوری به شما همراهان و مراجعین محترم می باشد.