دکتر مژگان محبوبی مطبوع

مشاور خانواده - زناشویی - نوجوان - اضطراب و افسردگی

 • دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
 •    کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
 •    کارشناسی روان شناسی بالینی

سوابق شغلی

 •  دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره از تاریخ 7/6/1386 تا کنون
 • ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به مراجعین، بالغ بر10000ساعت در دفتر مشاوره شخصی از سال 86 تا آذر 93.
 • همکاری با مرکز مشاوره مهر از آذر 1393 تاکنون
 •  همکاری با مرکز مشاوره آفرینش از سال 84 لغایت 86
 •  همکاری با مجله شادکامی و موفقیت بصورت ارائه مشاوره حضوری و تلفنی از سال 83 لغایت 87
 •  همکاری با مجله شادکامی و موفقیت بصورت نگارش و ترجمه مقاله از سال 83 لغایت 86
 • همکاری با روزنامه اعتماد بصورت خبرنگار افتخاری از سال 82لغایت84
 • همکاری با سایت مجله علمی ایران www. irsci. com

سوابق پژوهشی

 • باید به کودکان آموخت ، روزنامه اعتماد ، 11 بهمن  82
 • کمک به کودکان بعد از حادثه ناگوار ، روزنامه اعتماد ، 10 اسفند  82
 • چه کنیم فرزندانمان در دام اعتیاد نیفتند ، روزنامه اعتماد ،  18بهمن 84
 • فرزندانی که والدین خود را کنترل می کنند ، روزنامه اعتماد ،  8 بهمن 84
 • ترجمه تاثیر جدایی خانواده بر خردسالان ، روزنامه جام جم ، 6 مرداد81
 • عوامل پیشرفت تحصیلی ، دو فصل نامه اطلاع رسانی – آموزشی مجتمع مفید ، شماره 14 ، بهار 88
 •  ترجمه مقاله محافظت از کودکان نوپا در برابر خطرات خانگی ، مجله هفت روز زندگی ، شماره 50 ، اسفند 86
 • ترجمه مقاله عزت نفس و استعمال مواد مخدر در پسرها ، مجله هفت روز زندگی ، شماره 49 ، اسفند 86
 • چگونگی ارتباط با دیگران ، مجله شادکامی و موفقیت ، شماره 39 ، اردیبهشت 86
 •  ترجمه مقاله تیپ های شخصیتی ، مجله شادکامی و موفقیت ، شماره 32 ، مهر 85
 •  راهکارهای پیشگیری از اعتیاد ، مجله شادکامی و موفقیت ، شماره 29 ، تیر ماه 85
 •  ترجمه مقاله استرس شغلی ، مجله شاد کامی و موفقیت ، شماره 26 ، فروردین 85
 •  ترجمه مقاله بررسی خصایص گروه های خونی ، مجله شادکامی و موفقیت ، شماره 23 ، دی ماه 84
 •  ترجمه مجموع مقالات کمرویی درکودکان ، مجله شادکامی و موفقیت ، از شماره 16 لغایت شماره 21 ، از خرداد ماه لغایت آبان ماه 84
 •  نقش خرافات در تزلزل زندگی زناشویی ، مجله شادکامی و موفقیت ، شماره 12 ، بهمن 83
 •  داستانک ، دعوت ، روزنامه همشهری ، 11 اسفند84

ساعات حضور

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشبه
عصر عصر عصر عصر  صبح

زمینه‌های مشاوره

 • مشاوره خانواده

عضویت در مجامع تخصصی

عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره