دکتر راحله امانی

روان شناس بالینی و سکس تراپيست

 • دكتراي روان شناسي باليني و جمعي  از دانشگاه مطالعات  پادوا ايتاليا درسال 1997
 • درمان اعتياد . بهداری ميلان بخش اعتياد 2000-1999
 • دوره پايه آموزش سکسولوژی بالينی در انجمن ايتاليايی سکسولوژی و روان شناسی کاربردی با همکاری بيمارستان سن کارلو بوروئوی ميلان 2004
 • دوره سكسولوژي در مركز آيسپا A.I.S.P.A   ميلان – ايتالي

سوابق شغلی

 • روان درمانگر و سکسولوگ (درمانگر مشکلات جنسی ) در مرکز مشاوره مهر
 • روان درمانگر و مسئول مرکز بازپروری معتادين ميلان در مراکز سن برناردينو san bernardino و il palo       سال2004-1999
 • روان درمانگر بخش اعصاب و روان بيمارستان شرکت نفت

سوابق آموزشی

 • مدرس دورس روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن سال 1378
 • مدرس دوره سکسولوژی در انجمن روان شناسی ايران سال 1378
 • مدرس کارگاه آموزشی مقدمه ای بر سکسولوژی ، تشخيص و درمان اختلالات جنسی ، مرکز خدمات مشاوره مهر با همکاری انجمن مشاوره ايران . اجرای 6 دوره کارگاه در سال 1384
 • مدرس کارگاه آموزشی اختلالات رفتاری و جنسی ناشی از سوء مصرف اينترنت دومين کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده در ايران ارديبهشت 1385 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی
 • مدرس درمان اختلالات جنسی در مرکز خدمات مشاوره ای مهر 1384 و بيمارستان شرکت نفت
 • مدرس آموزش مهارت های جنسی سالم در مرکز خدمات مشاوره ای مهر 1384
 • ارائه سخنرانی در زمينه درمان اختلالات جنسی در دانشگاه شهيد بهشتی – دانشکده پزشکی ایران – دانشگاه علوم بهزيستی
 • ارائه سخنرانی در زمينه سکس تراپی اختلالات جنسی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه شهيد بهشتی
 • ارائه سخنرانی در زمينه اختلالات جنسی و درمان روانی – جنسی اختلالات جنسی دانشگاه علوم بهزيستی
 • ارائه سخنرانی در زمينه روان درمانی شناختی پست مدرن اختلالات جنسی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی
 • ارائه سخنرانی در زمينه اختلالات جنسی ، درمان روانی جنسی
 • کنگره سراسری ناباروری دانشگاه علوم پزشکی ايران

تألیفات

ترجمه کتاب افکار پليد (روان درمانی شناختی پست مدرن اختلال های تفکر اسکيزوفرنيايی- پارانوئيدی و وسواسی ) لورنزينی ، روبرتو و ساسارلی ،ساندرا.انتشارات رشد 1380

ساعات حضور

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشبه
صبح و عصر  صبح و عصر  صبح و عصر  صبح و عصر عصر صبح و عصر

زمینه‌های مشاوره

 • مشکلات جنسی