نازیلا دیانوش

درمانگر تحلیلی مشکلات فردی، زوج درمانگر، مربی انگیزشی

سوابق شغلی

 • روان درمانی فردی شامل بحران های عاطفی،افسردگی،اضطراب،حملات پنیک(وحشتزدگی)
 • زوج درمانی (مشاوره پیش از ازدواج و آسیب های ارتباطی  و جنسی زوجین بعد از ازدواج)
 • مربی انگیزشی تصحیلی و شغلی و بهبود روابط عاطفی
 • تهيه کننده متن و ضبط و ویس های روانشناسی  و انگیزشی برای کانال های تلگرامی مهر،کنار همیم،انرژی مثبت ،نسیم زندگی ،میم مثل مادر و اندیشه زیبا
 • نویسنده مقاله های روانشناسی کانال تلگرامی مهر و کارنیل
 • روان درمانگر بحران های نوجوانی
 • روان درمانگر  ارتباط موثر  والدین با کودکان
 •  سخنران انگیزشی در آکادمی موفقیت دکتر حلت و مجله موفقیت
 • روان درمانگر اختلالات شخصیتی و خلقی

دوره‌ها و مدارک

 • گذراندن دروه  300 ساعته درمان آموزشی روانکاوی در انستیو روانکاوی تهران
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران شمال
 • مربی انگیزشی آکادمی مفوقیت دکتر حلت
 • عضو بنیاد سخنرانان حرفه ایی کشور
 • گواهینامه شخصیت شناسی
 • گواهینامه مهارت های زندگی
 • گواهینامه فنون بیان
 • گواهینامه فنون مصاحبه
 • دوره تخصصی سکس درمانی
 • دوره تخصصی مشاوره تحصیلی و شغلی
 • دوره تخصصی درمانی اختلالات اضطرابی و حملات وحشتزدگی
 • دوره تخصصی درمانی افکار و رفتارهای وسواسی
 • دوره  تخصصی درمانی اختلالات شخصیتی و خلقی

 

سوابق آموزشی

 • ارائه دهنده ویس های علمی و آموزشی  روانشناسی در فضاهای مجازی و کانال تلگرامی مرکز مشاوره مهر.کنار همیم،انرژی مثبت ،کارنیل،انرژی مثبت،میم مثل مادر و اندیشه زیبا.

سوابق پژوهشی

 • تعیین ارتباط میان سطح crp سرمی با شدت اختلالات شناختی در بیماران اسکیزوفرنی
 •  مقاله بین الملی
 • relation of blood c-reactive protein (crp)level and cognitive deficit in pattients with schizophrenia
 • در مجله علمی
 • international journal of collaborative on internal medicine and public health

ساعات حضور

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشبه
صبح و عصر صبح و عصر

زمینه‌های مشاوره

 • مشاوره فردی

عضویت در مجامع تخصصی

عضو انستیو روانکاوی تهران