محمد هادی جاذبی زاده

درمانگر آسیب های ارتباطی و اختلالات اضطرابی

 • اخذ مدرک لیسانس روان شناسی بالینی در سال 1376.
 • قبولی در کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد 1382.
 • قبولی در کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران 1384 .
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در سال 1386.

سوابق شغلی

 • همکاری با موسسه مهر در سال 1383.
 • همکاری با شرکت توان آزمایان به عنوان مسئول بهداشت روان کارمندان و کارگران از سال 1385 تا به امروز .
 • همکاری با کلینیک رشد از سال 1388 تا 1391.
 • همکاری با کلینیک هستی از 1392 .

سوابق آموزشی

 • برگزاری چندین کارگاه آموزشی در مورد رابطه درمانی و زوج درمانی وخانواده درمانی بین سال های 1391-1388.
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تعبیر رویا از دیدگاه روان کاوی کلاسیک و نو روان کاوی از سال 1394-1388 .
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی از سال 1394- 1388.
 • شرکت در کارگاه آموزشی شناخت درمانی پرفسور عشایری سال 1385.
 • شرکت در کارگاه آموزشی روان درمانی فشرده دکتر نیما قربانی در سال 1384.

سوابق پژوهشی

 • پژوهش در مورد تمیز شنیداری مبتلایان به سندرم دان ، درج شده در پژوهشنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1393 .
 • همکاری در پژوهش مردم شناسی در مورد بلوچ های ساکن پرکوه در استان هرمزگان با شرکت مهندسین مشاور لار در سال 1381 .
 • همکاری در پژوهش اجتماعی در مورد میزان مشارکت مردمی در تأمین فاضلاب های شهر اهواز با شرکت مهندسین مشاور لار در سال های 1380 و 1382.
 • پژوهش در مورد تصوف به مثابه اتویسم اجتماعی ، چاپ شده در مجله سرزمین آریایی سال 1385 .
 • پژوهش در مورد آسیب شناسی دروغ پذیری در فرهنگ ایران، در موسسه رخداد تازه در سال 1392.
 • پژوهش در مورد روش درمانی اریک فروم، در موسسه رخداد تازه در سال 1392 .

تألیفات

 • – کتاب راهی نو در روان کاوی در دست چاپ .
 • چاپ بیش از 10 مقاله در زمینه روانشناسی ورزشی در روزنامه رزم آور و مجله رزم آور در سال های 1385- 1383 .
 • چاپ مقاله در زمینه روانشناسی تاریخی ( روانکاوی شخصیت آقا محمد خان قاجار ) در مجله سرزمین آریایی سال 1384 .
 • مصاحبه با روزنامه ایران در زمینه نقش شعر و موسیقی در رشد شناختی کودکان در سال 1390 .
 •  مصاحبه با روزنامه ایران در زمینه مشکلات سالخوردگی در سال 1390 .
 •  ساخت برنامه 390 دقیقه ای ( 13 قسمت 30 دقیقه ) هنرهای رزمی و نگاه روانشناسی به آن و پخش از شبکه 3 در سال های 1377 و 1378.
 •  ترجمه فیلم سینمایی دو برادر و پخش آن از شبکه 3 در سال 1373.

ساعات حضور

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
صبح صبح

زمینه‌های مشاوره

 • مشاوره فردی
 • مشکلات اضطرابی
 • مشکلات ارتباطی