الناز روز بهانی

درمانگر فردی ،کودک و نوجوان (اختلالات یادگیری،تمرکز و توجه)

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • کارشناسی روان شناسی عمومی

سوابق شغلی

 • همکاری با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره مهر در سمت روان شناس بالینی.
 • همکاری با کلینیک توانبخشی رشد از 1393 تاکنون .
 • اجرا و تفسیر آزمون وکسلر،بینه ، TAT.MMPI.

دوره‌ها و مدارک

 • گذراندن بیش از 150 ساعت کارورزی بالینی در بیمارستان های روانپزشکی رازی و آزادی
 • شرکت در کارگاه تشخیص اختلالات شایع رفتاری در کودکان و نوجوانان12-3ساله
 • شرکت در کارگاه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ،دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه مادر و کودک (شیوه های بهبود روابط)
 • شرکت در کارگاه قدرت مشاوره
 •  شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر تست وکسلر موسسه روزبه
 • شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر وکسلر دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر تست بینه دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه آموزش نوروفیدبک
 •  شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر تست پنج عاملی نئو
 • شرکت در کارگاه تاثیر گذاری مکانیزم های دفاعی در شخصیت
 • شرکت در کارگاه طرحواره درمانی آموزشگاه مدت
 • شرکت در کارگاه تخصصی 50ساعته مربیگری مهارت های  ده گانه زندگی کودک و نوجوان آموزشگاه مدت
 • شرکت در کارگاه جامع 100ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد نوین شناختی-رفتاری مبتنی بر واحدپردازه ای MCBT انجمن علمی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی
 • شرکت در کارگاه مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان دانشگاه علامه طباطبایی
 • شرکت درکارگاه ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی دانشگه علامه طباطبای
 • شرکت در کارگاه فرزندپروری دانشگاه علامه طباطبایی
 • شرکت در کارگاه شناخت درمانی انجمن علمی دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه تربیت جنسی انجمن علمی دانشگاه تهران
 • شرکت در کارگاه قصه درمانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • شرکت در کارگاه درمان اضطراب کودک و نوجوان دانشگاه علامه طباطبایی
 • شرکت در کارگاه سوپرویژن کودک و نوجوان انجمن علمی دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

 • برگزار کننده کارگاه اعتماد به نفس و راه های افزایش آن  ویژه نوجوانان و بزرگسالان، 3دوره پیاپی.مرکز خدمات  روان شناسی  و مشاوره مهر
 •  برگزار کننده کارگاه  شیوه های ارتقا ارتباط موثر ویژه بزرگسالان ،2دوره پیاپی.مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره مهر

سوابق پژوهشی

 • اثربخشی فراشناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی و راهکارهای مقابله در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-اجباری.فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان.
 •  موضوع پایان نامه :اثربخشی فراشناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی و راهکارهای مقابله در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-اجباری.

ساعات حضور

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشبه
صبح و عصر

زمینه‌های مشاوره

 • مشاوره کودک
 • مشاوره نوجوان

عضویت در مجامع تخصصی

عضو انجمن روان شناسی بالینی

عضو انجمن روانشناسی ایران