گفت و گوهای صمیمانه
14 آذر 1401

گفت و گوهای صمیمانه

برای همسویی و نزدیکی با شریک زندگی مان ضروری است گفتگوی صمیمانه با همسرمان داشته باشیم.ولی اغلب ما بعد از مدتی گفتگوهایمان تبدیل به جنگ و مرافعه شده و شکایت اغلب مراجعین ما این است که ما اصلا نمیتوانیم با هم صحبت کنیم

تهیه و تدوین : دکتر افسانه وکیلی
برای همسویی و نزدیکی با شریک زندگی مان ضروری است گفتگوی صمیمانه با همسرمان داشته باشیم.ولی اغلب ما بعد از مدتی گفتگوهایمان تبدیل به جنگ و مرافعه شده و شکایت اغلب مراجعین ما این است که ما اصلا نمیتوانیم با هم صحبت کنیم ،همدیگر را درک نمی کنیم . در این نوشتار به ارایه عبارتها و جملاتی که گفتگوی شما در قالب ابراز احساسات ،سوالات باز ، عبارات اکتشافی و ابراز همدلی و درک شریک عاطفی را تسهیل کند می پردازیم .این دستورالعمل به شما کمک می کند درک بهتری از دنیای درونی یکدیگر پیدا کنیم و نقشه عشق روشنی ترسیم کنیم.
برای استفاده از تمرینهای چهارگانه صمیمیت شامل ابراز احساسات ،سوالات باز ،عبارات اکتشافی و عبارات همدلی به بخش فرمها و تکالیف در سایت مراجعه نمایید .و از آنها در گفتگوهایتان استفاده کنید.فقط زوی آن کلیک کنید☝.

سایر مقالات