طرحواره درمانی Schima therapy

طرحواره درمانی Schima therapy

طرحواره ها الگوهای فکری هستند که عموما از سالهای اولیه زندگی در فرد به وجود می آیند و قالب فکری و جهان بینی افراد را شکل می دهند. کشف و شناسایی الگوهای آسیب رسان و ناقص، به افراد کمک می کند تا با جایگزین کردن الگوهای صحیح، از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار شوند.

طرحواره ها الگوهای فکری هستند که عموما از سالهای اولیه زندگی در فرد به وجود می آیند و قالب فکری و جهان بینی افراد را شکل می دهند. کشف و شناسایی الگوهای آسیب رسان و ناقص، به افراد کمک می کند تا با جایگزین کردن الگوهای صحیح، از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار شوند.
افرادی که در روند رشد خود الگوهای آسیب رسان را تجربه می کنند معمولا باورهایی دارند که سالیان سال در آن ها شکل گرفته که در زیر به مهمترین باور در هر طرحواره میپردازیم.
• رهاشدگی/بی ثباتی: افراد مهم زندگی من، آدم هایی بی ثبات و اعتماد ناپذیر هستند.
• بی اعتمادی/بدرفتاری: من از بدرفتاری و غفلت دیگران آسیب خواهم دید.
• محرومیت هیجانی: نیاز من برای حمایت عاطفی و عشق و محبت برآورده نخواهد شد.
• نقص/شرم: من آدمی حقیر،دوست نداشتنی و پر از عیب و ایراد هستم.
• انزوای اجتماعی/بیگانگی: من به هیچ گروهی تعلق خاطر ندارم و با دیگران متفاوتم یا تنها هستم.
• وابستگی: من بی کفایت و درمانده ام و به کمک دیگران نیازمندم یا بدون کمک دیگران نمی توانم زندگی کنم.
• شکست: من آدم بی کفایتی هستم و در نهایت شکست خواهم خورد.
• استحقاق: من از دیگران یک سر و گردن برترم و دیگران باید با من رفتار متفاوتی داشته باشند.
• ایثار: نیازهای دیگران را چه از روی اجبار و چه داوطلبانه به نیازهای خودم ترجیح میدهم. نمیتوانم نه بگویم یا با درد دیگران درد می کشم.
• معیارهای سرسختانه: باید به ایده آله ای بلندپروازانه خودم دست یابم.
این درمان در چه مواردی استفاده می شود؟

این درمان برای افرادی مناسب است که از الگوهای تکراری مزمن در زندگی خود رنج می برند. برای مثال شکست های عاطفی مکرر، رها شدن و طرد شدن مکرر، اعتماد کردن و آسیب دیدن مکرر، شکست های پی در پی در زندگی، تاکید بیش از حد بر موفقیت و دستاورد در زندگی، وابستگی بیش از حد به دیگران و تایید و نظر دیگران از عواملی هستند که نشان می دهد مشکلاتی وجود دارد که اگرچه در گذشته شکل گرفته اند ولی باور، شناخت، هیجان و تصیم های فرد را در لحظه اکنون نحن تاثیر قرار می دهد. همچنین طرحواره درمانی برای درمان اختلالات شخصیت و به ویژه اختلال شخصیت مرزی به کار می رود.
همچنین افسردگی و اضطراب عود کننده یا مقاوم به درمان، گزینه های مناسبی برای طرحواره درمانی به شمار می روند. لازم به ذکر است در شرایطی که مراجع اختلال مشخصی نداشته باشد یا به درمان های قبلی پاسخ نداده باشد، طرحواره درمانی می تواند گزینه مناسبی باشد.
همچنین برای افرادی که تمایل به مباحث خودشناسی، رشد شخصی، بهبود عملکرد و افزایش رضایت و شادکامی در زندگی و روابط بین فردی و شغلی دارند، نیز طرحواره درمانی گزینه مناسبی خواهد بود.
چه انتظاری ازدرمان می رود؟
این درمان میتواند کمک کند طرحواره های ناکارامد را شناسایی کرده وبه کمک درمانگر الگوهای تکراری ناسازگار و ناکارامد که تاکنون کرارا باعث اسیبهای روانی شده اند را اصلاح کرده و با الگوهای سالم جایگزین نموده و احساس رضایت و شادکامی را در فرد ایجاد کند
در درمانگر طرحواره به دنبال چه چیزی باشیم
یک درمانگر مجاز طرحواره یک روانشناس با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا ست که آموزش های تخصصی و تجربه بالینی تحت نظارت درمانگر سوپروایزر را گذرانده باشد. مهم است که با شخصی کار کنید که شما و اعضای خانواده به او اعتماد دارید و در محیط مشاوره با او احساس راحتی می کنید.
همکارانی که در این مرکز با این رویکرد مشاوره و روان درمانی می کنند ،خانم دکتر پورفرخ و خانم دکتر خوشپور میباشند که به شما در التیام دردهای روحی شما کمک میکنند.

منبع / نویسنده: دکتر مینا پور فرخ