درمان متمرکز بر احساسات Emotionally Focused Therapy

درمان متمرکز بر احساسات    Emotionally Focused Therapy

درمان متمرکز بر احساسات (EFT) یک نوع درمان کوتاه مدت است که بر روابط بزرگسالان و دلبستگی /پیوند متمرکز است . درمانگر و مراجع الگوهای رابطه را بررسی می کنند و برای ایجاد پیوند ایمن تر و اعتماد بیشتر برای حرکت رابطه در جهت سالم تر و مثبت تر اقدام می کنند.

درمان متمرکز بر احساسات (EFT) یک نوع درمان کوتاه مدت است که بر روابط بزرگسالان و دلبستگی /پیوند متمرکز است . درمانگر و مراجع الگوهای رابطه را بررسی می کنند و برای ایجاد پیوند ایمن تر و اعتماد بیشتر برای حرکت رابطه در جهت سالم تر و مثبت تر اقدام می کنند.
این درمان در چه مواردی استفاده می شود؟
زوجین و خانواده های دچار مشکل می توانند از EFT سود ببرند و یاد بگیرند که روابط خود را بهبود بخشند. اغلب ، مشتریان با خشم ، ترس ، از دست دادن اعتماد یا احساس خیانت در روابط خود روبرو هستند. EFT همچنین برای زوج هایی که در مقابله با بیماری خود یا فرزندشان مشکل دارند ، اثبات شده است. EFT علاوه بر کمک به روابط پریشان ، می تواند به کاهش علائم فردی افسردگی یا ضربه نیز کمک کند.
چه انتظاری ازدرمان می رود؟
یک درمانگر EFT پویایی بین مراجعین در درمان را مشاهده می کندتنظیم ، این رفتار را با پویایی زندگی در خانه آنها مرتبط می کند و به هدایت گفتگوها و تعاملات جدید بر اساس احساسات صادقانه تر کمک می کند. برای دستیابی به این هدف ، درمانگر شما را تشویق می کند که به مسائل عاطفی فعلی خود نگاه کنید و سپس به شما کمک می کند احساسات و احساساتی را که ممکن است متوجه آن ها نباشید ، کشف کنید. ممکن است احساسات و آسیب پذیری های گذشته عمیق تری را کشف کنید که توسط احساسات فوری تری که در رابطه فعلی خود نشان می دهید مسدود می شود. شما یاد خواهید گرفت که این احساسات را به گونه ای بیان کنید که به شما کمک کند به جای ارتباط با شریک یا اعضای خانواده خود ، ارتباط برقرار کنید. شما روشهای جدیدی را برای گوش دادن و هماهنگ شدن با احساسات دیگران خواهید آموخت و راههای سازنده تری برای پاسخ به موقعیتهای احساسی کشف خواهید کرد.
این درمان چگونه عمل می کند ؟
EFT بر زمان حال تمرکز می کند تا تغییراتی را در اینجا و اکنون ایجاد کند. سه مرحله یا مرحله EFT وجود دارد. اولین مورد این است که چرخه منفی روابط متقابل زن و شوهر یا اعضای خانواده را کاهش دهید و به آنها کمک کنید تا ببینند و درک کنند که در رابطه آنها چه می گذرد. مشتریان متوجه می شوند که مشکلات در ناامنی و فاصله است. مرحله بعدی بازسازی تعاملات است ، که در آن درمانگر به مراجعان کمک می کند تا ترس های خود را در رابطه با استفاده از زبانی که طرف مقابل را دور نمی کند ، مطرح کنند. مشتریان یاد می گیرند که به یکدیگر روی آورند و نیازهای خود را مورد بحث قرار دهند و نسبت به یکدیگر بازتر و پاسخگوتر شوند. ادغام سومین مرحله EFT است ،
در یک درمانگر متمرکز بر احساسات به دنبال چه چیزی باشیم
درمانگر EFT یک متخصص بهداشت روان دارای مجوز است که آموزش و تجربه اضافی در EFT دارد. مرکز بین المللی تعالی در درمان متمرکز بر احساسات با مجامع وابسته به EFT در سراسر جهان برای ارائه گواهینامه همکاری می کند. علاوه بر بررسی مدارک ، مهم است که یک درمانگر EFT پیدا کنید که با او احساس راحتی می کنید.
منابع
Wiebe SA, Johnson SM. A review of the research in emotionally focused therapy for couples. Family Process. September 2016;55(3):390-407.
Emotion Focused Family Therapy
The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)

منبع: گردآوری و تنظیم مرکز مشاوره و روانشناسی مهر
مترجم: افسانه وکیلی برگردان ازwww.psychologytoday.com