مشاوران مشاوره مهر

دکتر افسانه وکیلی
۵ دی ۱۴۰۲

مدير و موسس مرکز، مشاوره ازدواج و خانواده و طلاق شماره نظام روانشناسی و مشاوره : 541 دكتراي خانواده درماني ...

دکتر راحله امانی
۵ دی ۱۴۰۲

روان شناس بالینی و سکس تراپيست دكتراي روان شناسي باليني و جمعي  از دانشگاه مطالعات  پادوا ايتاليا درسال 1997 درمان اعتياد . بهداری ...

دکتر منصوره اردشیرزاده
۵ دی ۱۴۰۲

روانپزشک ( متخصص اعصاب و روان) فارغ التحصیل روانپزشکی سال ۱۳۸۴ دارای بورد تخصصی اعصاب و روان شاغل در مرکز ...

دکتر پریسا عبدالله زاده
۵ دی ۱۴۰۲

روانپزشک ،متخصص اعصاب و روان ،رواندرمانگر و زوجدرمانگر با رویکرد تحلیلی متخصص اعصاب و روان (فارغ التحصیل از دانشگاه بهزیستی ...

دکتر حمید شمسی پور
۵ دی ۱۴۰۲

روان درمانگر با روش ISTDP شماره نظام روانشناسی و مشاوره : 5780 دکتری تخصصی (Ph.D.) روان‌شناسی سلامت دانشگاه ...

دکتر مینا پورفرخ
۵ دی ۱۴۰۲

روان شناس خانواده و روابط بین فردی شماره نظام روانشناسی و مشاوره : 4872 دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد ...